Home Actueel Voor wie Foto's Contact

Beste mensen,


Vanaf 2019 doen we het wat rustiger aan en verhuren we alleen kamers aan vrouwen zonder kinderen, die van ons ook geen begeleiding nodig hebben.

Als onderdak hebben we 3 mooie kamers voor 3 vrouwen. Er is een gezamenlijke woonkamer, keuken, wc, badkamer en berging.

Het logo van de vrouw met baby onder een veilig dak en de ooievaar herinneren aan de periode hiervoor, waarin we in 9 jaar tijd 51 vrouwen van 18 verschillende nationaliteiten hebben opgevangen, met 14 kinderen, terwijl er 29 baby's zijn geboren


Onze slogan is nu: Een veilig onderdak voor iedere vrouw

 

Arnold & Marianne
ANBI gegevens:

We zijn een stichting met statuten en een bestuur wat bestaat uit voorzitter M. de Burger en secretaris/penningmeester A. Verbist. Tevens hebben we een ANBI status (giften aftrekbaar voor de belasting).

We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zie gegevens bij ´contact´).


Doelstelling:

Onderdak verlenen aan alleenstaande vrouwen en daar waar nodig ze helpen, zodat ze van hieruit weer een nieuwe zelfstandige start kunnen maken.

Actuele beleidsplan:

Het beschikbaar stellen van  kamers met gezamenlijke woonkamer, keuken, badkamer, wc, berging.
De inkomsten komen uit huur en giften/sponsering. De inkomsten en uitgaven geschieden digitaal per bank.

Beloningsbeleid:

Er is geen loon voor bestuur/personeel/directie. Enkel vrijwilligerswerk.

Actueel verslag 2022:

In 2022 hebben we aan 9 vrouwen onderdak verleend.


Staat van baten en lasten 2021 en 2022:


SHV jaaroverzicht 2022:

    

 INKOMSTEN 2022    

11 huur bewoonsters 20.203,00   

13 giften 971,40   

14 subsidies 78,00   

15 sponsors    

16 diverse inkomsten 250,06   

17 rente    

18 transfer in    

19 ontvangen lening    

20 borg inkomsten 1.220,00   

 Totale INKOMSTEN 22.722,46    

  

 

UITGAVEN 2022    

51 huur gebouw -12.675,00   

52 levensonderhoud -457,18   

53 apparatuur -1.470,77   

54 PR    

55 kantoorkosten -734,41   

56 bankkosten -119,40   

57 rente    

58 reiskosten    

59 verzekeringen -1.336,99   

60 contributies -124,95   

61 borg uitbetaling -600,00   

62 vergoeding vrijwilligers    

63 diverse uitgaven    

64 transfer uit    

65 aflossen lening    

66 energie -2.280,81   

 Totale UITGAVEN -19.799,51   

     

 TOTAAL 2.922,95   

      


SHV jaaroverzicht 2021:   

 

INKOMSTEN 2021   

11 huur bewoonsters 20.760,00  

13 giften   

14 subsidies   

15 sponsors 451,14  

16 diverse inkomsten   

17 rente   

18 transfer in   

19 ontvangen lening   

20 borg inkomsten 1.215,00  

 Totale INKOMSTEN 22.426,14  

    


UITGAVEN 2021   

51 huur gebouw -12.000,00  

52 levensonderhoud -218,55  

53 apparatuur -1.047,93  

54 PR   

55 kantoorkosten -622,76  

56 bankkosten -119,36  

57 rente   

58 reiskosten   

59 verzekeringen -1.278,82  

60 contributies -109,95  

61 borg uitbetaling -1.887,77  

62 vergoeding vrijwilligers   

63 diverse uitgaven   

64 transfer uit   

65 aflossen lening   

66 energie -3.127,79  

 Totale UITGAVEN -20.412,93  

    

 TOTAAL 2.013,21  


Actueel - Algemeen